Gå til innhold

EN SNAP – mange konsekvenser

Konsekvenser for den på bildet

Når noen deler et bilde av deg på internett kan det ende opp som en livslang krenkelse. Du mister kontrollen over bildet og hvem som har tilgang til det.

Konsekvensene for ofrene er svært alvorlige og i mange tilfeller ødeleggende. For noen kan EN SNAP bety ødelagt selvbilde, skolegang og relasjoner til venner og familie. Noen ender med å bytte skole, noen sliter med angst og isolasjon.


Konsekvenser for deg som deler bildet

Deling av nakenbilder er et lovbrudd som kan gi juridiske konsekvenser. Du kan bli dømt til å betale bot, eller, i særlig alvorlige tilfeller, bli idømt samfunnsstraff, betinget eller ubetinget fengsel.

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet i reaksjonsregisteret, det som også kalles rullebladet. Disse opplysningene blir ikke slettet, men opplysningene er taushetsbelagt og politiet kan i utgangspunktet ikke dele disse opplysningene videre. I noen tilfeller kan imidlertid arbeidsgivere, skoler eller forsvaret be om å få se om det er registrert noe i ditt reaksjonsregister. De spør da om å få utlevert en politiattest.

Grunnen til at noen kan be om å få tilgang til disse opplysningene, er fordi det anses som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. Drømmer du for eksempel om å bli politi og skal søke om opptak ved Politihøgskolen, stilles det krav om plettfri vandel. Det betyr at Politihøgskolen har adgang til å se alt som står i reaksjonsregisteret ditt.

Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Det betyr at politiet og domstolen ikke kan straffe deg hvis du bryter loven og er yngre enn 15 år. Men selv om du er under den kriminelle lavalderen betyr ikke det at du kan begå lovbrudd uten at dette kan få konsekvenser for deg.

Politiet kan velge å etterforske saken selv om du er under 15 år. Dette kan innebære at politiet tar beslag i telefon, nettbrett eller datamaskin. For at politiet skal ha myndighet til å gjøre dette, må de ha god grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Politiet kan også bestemme at det skal gjennomføres oppdragende tiltak, som for eksempel bekymringssamtale med deg og foreldrene dine. Politiet har plikt til å melde fra til barnevernet når unge under 18 år begår lovbrudd.

%d bloggere liker dette: